سیلو، طریقه ساختن و فواید و ضایعات سیلو، و مروری بر مواد سیلو شده و خواص آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 22 مقدمه: تهيه و تأمين خوراك مرغوب و پر ارزش براي فصل زمسان از مهمترين كارهاي يك دامدار است. همانطوريكه در فصول مساعد سال يك قسمت از گياهان علوفه اي را به صورت تازه و آبدار در اختيار دام قرار مي دهند و يك قسمت ديگر آنرا خ|لینک خرید فایل|اِن بی|30020479|nbd
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان سیلو، طریقه ساختن و فواید و ضایعات سیلو، و مروری بر مواد سیلو شده و خواص آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 22

مقدمه:تهيه و تأمين خوراك مرغوب و پر ارزش براي فصل زمسان از مهمترين كارهاي يك دامدار است. همانطوريكه در فصول مساعد سال يك قسمت از گياهان علوفه اي را به صورت تازه و آبدار در اختيار دام قرار مي دهند و يك قسمت ديگر آنرا خشك كرده و براي فصل زمستان ذخيره مي كنند مي توان گياهان علوفه اي را بهمان صورت تازه و آبدار هم انبار كرد زيرا كه نشخوار كنندگان، مخصوصاً «گاوهاي شيري» براي فصل زمستان هم به غذاي آبدار احتياج زيادي دارند.با سيلو كردن مي توان گياهان علوفه اي را براي مدتي طولاني و به صورت تازه نگاه داشت. سيلو كردن نباتات علوفه اي يك روش تازه نيست. بلكه از قرنها پيش متداول بوده منتهي به صورت بسيار ابتدائي.امروزه براي پيدا كردن بهترين راه سيلو كردن گياهان علوفه اي، بررسيهاي زيادي انجام شده و روشهاي مختلفي هم آزمايش شده و بر اثر همين فعاليت ها طريقه سيلو كردن نباتات علوفه اي روزبروز بهتر شده.

سيلو:عبارت است از خندقي كه در زير زمين حفر مي كنند يا بناي محصوري است كه بر روي زمين ساخته مي شود تا ذرت علوفه اي يا علوفه خرد شده را در آن پر و پس از سفت شدن در شرايط محيطي مطلوب بعد از 40 تا 60 روز ماده سيلو شده(سيلاژ)تخمير شده و بدون فاسد شدن مي تواند براي چندين سال در تغذيه دام استفاده شود.

مواد سيلو شده :مواد سيلو شده سالهاي زيادي است كه به عنوان خوراك دام به ويژه در نشخوار كنندگان مورد استفاده قرار گرفته است. مواد سيلو شده، توسط تخيمر كنترول شده مواد گياهي پر رطوبت توليد مي شود وقتي چنين موادي تحت شرايط بي هوازي سيلو مي شوند در صورتي كه مقدار موجود كربوهيدرات هاي قابل تخمير كافي باشد، اسيد لاكتيك كافي براي حفظ و تثبيت توده توليد مي شود به طوري كه تخمير متوقف مي‌گردد اگر مواد سيلو شده به هم زده نشود براي مدت نا محدودي نگهداري خواهد شد. روشهاي تناوب يا نوبتي كه اساساً در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرند احتياج به افزودن اسيدهاي قوي دارند كه PH را كاهش داده و مانع تخمير مي شوند و يا نيازمند استفاده از فرم اكدئيد تنها يا توأم با اسيدهاي آلي نظير اسيد پروپيونيك هستند اين تركيبات اكثر تخميراتي را كه مفيد نيستند مهار مي كند.مواد سيلو شده خوب يك فراورده خيلي خوش خوراكي است كه به خوبي مود استفاده قرار مي گيرد و مي تواند نتايج عالي در حيوانات پر توليد مثل گاوهاي شيرده توليد كند علاوه بر مزاياي برداشت يا خواص غذائي، تخميري كه معمولاً اتفاق مي‌افتد شديداً نيترات محتوي را در صورت وجود، كاهش مي دهد و مقدار ساير مواد سمي امثال اسيد هيدروسيانيك نيز كاهش مي يابد اما بايد به خاطر داشت كه تخمير به انرژي نيازمند است از اين رو سيلو كردن سبب ضايعاتي مي شود بطوري كه كل مواد مغذي در ماده سيلو شده آماده، كمتر از مواد مغذي است كه به داخل سيلو ريخته مي‌شود اين امر نيز منعكس از داده هاي تجزيه اي معمول مي باشد. اكثر مواد سيلو شده در ايالت متحده امريكا از گياه كامل ذرت (Zea mays) يا از يكي از واريته هاي ذرت خوشه اي، در مناطقي كه بارش براي رشد ذرت ناكافي است تهيه مي گردد گرامينه سيلو شده گرامينه- لگرم سيلو شده و يا لگرم سيلو شده به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند چون تكنولوژي كافي براي توليد مواد سيلو شده بسيار خوبي از اين محصولات، موجود است به همين خاطر مواد سيلو شده خوش خوراك و مغذي مي تواند از انواع زيادي از مواد گياهي از جمله علفهاي هرز و مواد گياهي كم رطوبت توليد گردد بعضي از مشخصات غذائي عمده محصولات سيلويي در بخشهاي بعدي بحث خواهند شد.