شبكه اي كردن ماهواره و سيستمهاي ماهواره اي چند پرتوي

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره🔗پاورپوینت تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گردش🔗پاورپوینت تعریف سلامت و بیماری🔗پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980🔗پاورپوینت تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی🔗پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم🔗پاورپوینت توزیع میانگین نمونه🔗پاورپوینت پردازه ها (اسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز)🔗مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت🔗پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد در خانواده🔗مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن🔗پاورپوینت تئوری های مدیریت🔗پاورپوینت توزیع و نگهداری دارو (سیاست ها و روش ها)🔗پاورپوینت جمهوری آفریقای جنوبی🔗پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19🔗پاورپوینت خدمت، دانش ودانایی، کتاب، شجاع وشجاعت، سلامت و تندرستی🔗پاورپوینت داروهای دیورتیک🔗پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری🔗پاورپوینت دیدمان پردازی در تفكر استرات‍ژیک🔗پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق🔗پاورپوینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر🔗پاورپوینت روش های تولید فلزات و مواد مهندسی🔗پاورپوینت زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و دست آوردها🔗پاورپوینت زندگینامه ی خوارزمی ریاضی و نجوم🔗پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 49 1-1مزايا و معايت ماهواره هاي چند پرتوي شبكه هاي ماهواره اي تك پرتوي ممكن است يكي از معايب زير را داشته باشند : - ماهواره ممكن است پوششي از كل ناحيه زمين كه توسط آن قابل ديد است فراهم نمايد و بدين ترتيب ايجاد لينك هايي |لینک خرید فایل|اِن بی|30020492|nbd
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان شبكه اي كردن ماهواره و سيستمهاي ماهواره اي چند پرتوي آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 49

1-1مزايا و معايت ماهواره هاي چند پرتويشبكه هاي ماهواره اي تك پرتوي ممكن است يكي از معايب زير را داشته باشند :- ماهواره ممكن است پوششي از كل ناحيه زمين كه توسط آن قابل ديد است فراهم نمايد و بدين ترتيب ايجاد لينك هايي با مسافت طولاني به عنوان مثال از يك قاره به قاره ديگر امكان پذير شود . در اين حالت بهره آنتن ماهواره توسط پهناي پرتو آن بوسيله پوشش تحميل مي شود محدود مي گردد . براي يك ماهواره زمين ثابت ، پوشش عمومي مستلزم يك پهناي پرتو db 3 به اندازه 174 و در نتيجه بهره آنتن حداكثر db 20 مي باشد .- ماهواره ممكن است پوششي از يك بخش از زمين را توسط يك پرتو باريك فراهم نمايد . بدين ترتيب به علت كاهش زاويه دهانه پرتو آنتن ، بهره آنتن بيشتر مي شود اما سيستم مي تواند فقط توسط لينك هاي زميني يا بين ماهواره اي به ايستگاههاي كه خارج از پوشش ماهواره قرار گرفته اند مرتبط شود .

با يك ماهواره تك پرتوي ، انتخاب بين ارتباط داخلي تعداد زيادي ايستگاه زميني و تامين بودجه لينك مطلوب با يك بهره بالاي آنتن ماهواره ضروري است .ماهواره چند پرتوي هر دو انتخاب را با هم امكان پذير مي سازد . پوشش ماهواره به علت كنار هم قرار دادن چندين پوشش پرتو گسترش مي يابد و هر پرتو يك بهره آنتن ايجاد مي كند بطوريكه اين بهره يا كاهش پهناي پرتو آنتن افزايش مي يابد . با افزايش تعداد پرتوها عملكرد بهتر مي شود . اما تكنولوژي آنتن و جرم ماهواره كه با افزايش تعداد پرتوها پيچيدگي اش بيشتر مي شود محدوديت ايجاد مي كند .در شكل 1-1 الف ماهواره پوشش عمومي را توسط يك پرتو با پهناي پرتو فراهم مي كند و در شكل 1-1ب ماهواره پرتوهاي نقطه اي را با پهناي پرتور با يك پوشش كاهش يافته تامين مي كند . در هر دو مورد تمام ايستگاههاي زميني در شبكه ماهواره اي در محدوده پوشش ماهواره قرار دارند .

1-1-1 مزايا1-1-1-1 تاثير بر بخش زمينيعبارت براي لينك بالا رو طبق رابطه زير مي باشد .(1-1)با اين فرض كه دماي نويز در ورودي گيرنده ماهواره و مستقل از پوشش پرتو مي باشد . اگر و از تلفات پياده سازي صرفنظر شود عبارت (1-1) بصورت زير مي شود.(1-2)كه در آن بهره آنتن گيرنده ماهواره مي باشد . اين ارتباط در شكل 1-2 براي دو حالت زير نشان داده شده است .- پوشش عمومي كه مستلزم مي باشد .- پوشش پرتو نقطه اي كه مستلزم مي باشد .عبارت براي لينك پايين رو طبق رابطه زير مي باشد :

با اين فرض كه توان حاصل ارسال شده بوسيله ماهواره مي باشد اگر و از تلفات پياده سازي صرفنظر شود عبارت (1-3) بصورت زير مي شود .(1-4)اين ارتباط در شكل 1-3 براي دو حالت زير نشان داده شده است :- پوشش عمومي كه مستلزم مي باشد .- پوشش پرتو نقطه اي كه مستلزم مي باشد .در شكل هاي 1-2 و 1-3 فلش هاي مورب ، كاهش را هنگام تغيير از يك ماهواره با پوشش عمومي به يك ماهواره چندپرتوي با پوشش چندين پرتو نقطه اي نشان مي دهد . در اين حالت ماهواره چند پرتوري موجب صرفه جويي در اندازه و در نتيجه صرفه جويي در هزينه بخش زميني مي شود مثلا كاهش به اندازه Db 20 ممكن است منجر به ده برابر كاهش اندازه آنتن به همراه كاهش هزينه ايستگاه زميني تقريبا از 10 ميليون دلار به 50 ميليون دلار گردد. حال اگر عينا همان بخش زميني حفظ شود C/N0 افزايش مي يابد بطوريكه مي تواند منجر به افزايش ظرفيت در كيفيت ثابت سيگنال شود به شرطي كه پهناي بند كافي در دسترس باشد .